top of page

BIM KONSTRUKTERSTVO – ARMIRANI BETON
– četverodnevna edukacija u softveru Allplan Konstrukterstvo, SCIA Engineer i Bimplus -

504_x_0074-bimplus.png
SCIA_logo_color_final-padding6.jpg
Engineering-Logo-RGB.png

Mjesto održavanja: Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Fra Andrije Kačića Miošića 26, predavaonica 213 (Glavna zgrada, 2. kat)

TEME EDUKACIJE

  • BIM pristup u projektiranju i osnove BIM standardizacije

  • Izrada 3D BIM modela prema podlogama

  • Modeliranje armiranobetonske konstrukcije i opterećenja

  • Izrada planova oplate

  • 3D armiranje

  • Generiranje nacrta iz 3D BIM modela

  • Ispis količina materijala iz 3D BIM modela

  • Automatski iskazi armature

  • Zajedničko podatkovno okruženje


PROGRAM EDUKACIJE
1.DAN: Upoznavanje s BIM pristupom u području projektiranja i osnovama BIM standardizacije. Upoznavanje s osnovnim značajkama softvera Allplan. Kreiranje projekta i obrada sadržaja radnog sučelja. Pojašnjenje pojmova struktura građevine i crtež. Definiranje strukture građevine za izradu BIM modela prema podlogama. Modeliranje građevine uz definiranje atributa pojedinačnih arhitektonskih elemenata: zid, stup, greda, ploča i otvor. Pojašnjenje koncepata zadavanja visina pomoću referentnih ravnina i upravljanje ravninama. Kopiranje etaže građevine. Generiranje izvještaja količina materijala.


2.DAN: Upoznavanje s osnovnim značajkama i radnim sučeljem softvera SCIA Engineer. Definiranje osnovnih parametara za modeliranje armiranobetonske konstrukcije (poprečni presjeci, materijali, 1D elementi, 2D elementi, otvori). Definiranje i zadavanje opterećenja te provođenje statičke i dinamičke analize metodom konačnih elemenata. Dimenzioniranje armiranobetonske konstrukcije. Pregled rezultata i generiranje inženjerskog izvještaja s grafičkim i tabličnim prikazima.


3.DAN: Izrada asocijativnih pogleda i presjeka građevine u softveru Allplan. Analiza mogućnosti funkcija presjek i pogled. Priprema presjeka elemenata za crtanje armature. Pojašnjenje koncepta 3D armiranje i organizacija crteža za potrebe armiranja. Izrada armaturnih planova grede, ploče i stupa te postavljanje serija šipki i mreža. Armiranje nepravilnih elemenata i oko otvora. Izrada specifikatora armature, asocijativnih legendi i izvještaja armature. Izrada plana oplate iz BIM modela uz automatsko opisivanje elemenata. Kotiranje nacrta i priprema nacrta za ispis.


4.DAN: Izvoz BIM modela u 3D .pdf i .ifc datoteke. Upoznavanje ostalih opcija uvoza i izvoza podataka. Upoznavanje sa zajedničkim podatkovnim okruženjem (engl. Common Data Environment - CDE) kroz Bimplus. Razmjena modela putem Bimplus platforme, analiza i označavanje kolizija, dorada modela i razmjena nove verzije putem Bimplus platforme. Završno predavanje i dodjela diploma. 

armirani beton.jpg
bottom of page