top of page
Kontaktirajte nas!

Zahvaljujemo na javljanju! Odgovorit ćemo na Vašu poruku u najkraćem roku!

 Tehnički organizator:

ProConventa d.o.o. Putnička agencija

Trg Antuna Mihanovića 2, Zagreb

OIB 0472730248

 Tehnički organizator:

ProConventa d.o.o. Putnička agencija

Trg Antuna Mihanovića 2, Zagreb

OIB 0472730248

 kontakt:

info@bim-summerschool.hr

+385 1 5804 958 

bottom of page