Cilj BIM Summer School Zagreb 2019 je omogućiti sudionicima sveobuhvatnu edukaciju za BIM tehnologije i način rada u BIM okruženju. Jedinstvenim i interaktivnim pristupom učenja svaki sudionik dobit će priliku za usavršavanjem znanja i praktičnih vještina u prestižnim BIM softverima.  

 

Mjesto održavanja: Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Fra Andrije Kačića Miošića 26, predavaonice:
o    212 – BIM ARHITEKTURA
o    219 – UPRAVLJANJE BIM PROJEKTIMA
o    213 – BIM PRORAČUN KONSTRUKCIJE
o    KU1 – BIM STROJARSTVO
o    KU2 – BIM KONSTRUKTERSTVO
Vrijeme održavanja: 26. – 30.08.2019.

09:00 – 10:30 / pauza / 10:45 – 12:30 / ručak / 13:30 – 16:30


Cijena: 2.650,00 kn / 350 € (u cijenu uključen ručak)
Smještaj u studentskom domu: 125,00 kn / 17 € (po osobi po danu, bez doručka)

Kontakt: info@bim-summerschool.hr

PREDAVAČI

Anita Cerić, Građevinski fakultet Sveučišta u Zagrebu
Mladen Vukomanović, Građevinski fakultet Sveučišta u Zagrebu
Tomislav Kišiček, Gra
đevinski fakultet Sveučišta u Zagrebu
Davor Skejić, Građevinski fakultet Sveučišta u Zagrebu
Sonja Kolarić, Građevinski fakultet Sveučišta u Zagrebu
Ivona Ivić, Građevinski fakultet Sveučišta u Zagrebu

Gianmarco Ćurčić Baldini, Baldini studio, d.o.o
Željko Papst, Gala Construction Software
Tibor Maričević, Baldini Studio
Matea Ostojić, Baldini Studio
Anita Škorić Kostić, Baldini Studio
Andrej Peša Matanović, Baldini Studio
Veljko Janjić, Bexel Consulting
Mileta Pejović, Bexel Consulting

Koordinator: Mladen Vukomanović