top of page

UPRAVLJANJE BIM PROJEKTIMA
– četverodnevna edukacija u softverima Plannerly, Allplan, Solibri, Bimplus i Bexel Manager -

Bexel_Manager.png
Plannerly-logo-small-blue.webp
Solibri_Logo_RGB.png
Bimplus-Logo-RGB.png
Allplan_Company_Large.png

Mjesto održavanja: Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Fra Andrije Kačića Miošića 26, predavaonica 219 (Glavna zgrada, 2. kat)

TEME EDUKACIJE

  • BIM standardi za procese i podatke

  • BIM profesije

  • Zajedničko podatkovno okruženje

  • Analiza kolizija BIM modela

  • 4D BIM – vremensko planiranje

  • 5D BIM – upravljanje troškovima

  • Simulacija gradnje

  • Praćenje realizacije projekta


PROGRAM EDUKACIJE
1. DAN: Upoznavanje s BIM pristupom i osnovama BIM standardizacije. Predstavljanje BIM pristupa u području upravljanja projektima. Predstavljanje stanja primjene BIM-a u svijetu i u Hrvatskoj. Upoznavanje s BIM profesijama. Upoznavanje s BIM standardima za procese, BIM zahtjevima naručitelja (engl. Employer's Information Requirements - EIR) i BIM planom izvršenja (engl. BIM Execution Plan - BEP). Upoznavanje s platformom Plannerly.


2. DAN: Upoznavanje s BIM standardima za podatke te klasifikacijskim sustavima. Izrada razvijene strukture radova (WBS-a) projekta. Upoznavanje s osnovnim značajkama softvera Allplan. Kreiranje projekta i obrada sadržaja radnog sučelja. Pojašnjenje pojmova struktura građevine i crtež. Definiranje strukture građevine za izradu BIM modela prema podlogama. Modeliranje građevine uz definiranje atributa pojedinačnih arhitektonskih elemenata: zid, stup, greda, ploča i otvor. Pojašnjenje koncepata zadavanja visina pomoću referentnih ravnina i upravljanje ravninama. Kopiranje etaže građevine. Generiranje izvještaja količina materijala. Pregled .ifc modela u softveru Solibri i prezentacija funkcionalnosti softvera.


3. DAN: Upoznavanje sa zajedničkim podatkovnim okruženjem (engl. Common Data Environment - CDE) kroz Bimplus. Razmjena modela putem Bimplus platforme, analiza i označavanje kolizija, dorada modela i razmjena nove verzije putem Bimplus platforme. Upoznavanje s radnim sučeljem softvera Bexel Manager i uvoz BIM .ifc modela. Upravljanje 3D BIM modelom pomoću alata za vizualni prikaz, navigaciju, izradu presjeka i kreiranje rendera modela. Upravljanje informacijama i atributima uvezenih iz .ifc modela i definiranje novih atributa. Analiza kolizija između elemenata konstrukcije i provjera količina radova uvezenog BIM modela.


4. DAN: Definiranje aktivnosti, veza i kalendara te izrada vremenskog plana u BIM okruženju. Analiza troškova u BIM okruženju. Povezivanje troškovnika i vremenskog plana. Povezivanje aktivnosti s elementima BIM modela te izrada 5D simulacije. Praćenje realizacije i aktivnosti projekta putem izvještaja i video prikaza. Završno predavanje i dodjela diploma.
 

bottom of page