BIM STROJARSTVO
– petodnevna edukacija u softveru AX3000 –

504_x_0074-bimplus.png

TEME EDUKACIJE

 • BIM pristup u strojarstvu

 • Modeliranje uredske zgrade pomoću HVAC BIM pristupa

 • Modul ventilacije

 • Modul grijanje

 • Modul energetske simulacije

 • Modul sanitarije

 • Bimplus platforma – interoperabilnost i kolaboracija s drugim strukama


PROGRAM EDUKACIJE

 1. DAN: Upoznavanje s BIM pristupom u području građevinarstva i osnovama BIM standardizacije, BIM zahtjevima naručitelja (engl. Employer's Information Requirements - EIR) i BIM planom izvršenja (engl. BIM Execution Plan - BEP). Upoznavanje modula ventilacije. Postavljanje ishodišne točke ventilacije, ventilacijskih rešetki i cijevi. Provedba proračuna protočnosti unutar cijevi i 3D vizualizacija ventilacijskih kanala i ostalih elemenata. Detaljno uređivanje ventilacijskog sustava i rad s raznim vrstama spojeva i oblicima cijevi.
   

 2. DAN: Upoznavanje modula grijanje. Definiranje početnih parametara i normi za temperaturne proračune i simulaciju toplinskih opterećenja. Automatski izračun cijevne mreže i 2D/3D prikaz cijevne konstrukcije. Izvoz i pregled detaljne liste korištenih elemenata sustava grijanja.
   

 3. DAN: Upoznavanje modula energetske simulacije. Dinamičko–termička simulacija zgrade po satnom mehanizmu i preuzimanje podataka o modelu zgrade direktno iz softvera u slučaju kada su podaci prethodno definirani. Pregled simulacije po danu, mjesecu ili godini te najtoplijem ili najhladnijem danu u grafičkom sučelju.
   

 4. DAN: Upoznavanje modula sanitarije. Dimenzioniranje i 3D vizualizacija vodovodnih i kanalizacijskih cijevi i ostalih elemenata. Provedba proračuna protočnosti te izračun gubitaka topline. Ispis liste korištenih elemenata u sustavu (hladna, topla voda i cirkulacija).
   

 5. DAN: Upoznavanje s zajedničkim podatkovnim okruženjem (engl. Common Data Environment - CDE) kroz platformu Bimplus. Razmjena i provjera strojarskih modela s 3D modelom konstrukcije u interoperabilnom BIM okruženju. Označavanje kolizija i zadavanje zadataka različitim sudionicima projekta u kolaborativnom BIM okruženju.