UPRAVLJANJE BIM PROJEKTIMA
– petodnevna edukacija u softverima BEXEL Manager i GALA Construction –

Bexel_Manager.png
Gala_500x103_v2.png

TEME EDUKACIJE

 • Upravljanje BIM projektima i BIM modelom

 • Bimplus platforma – interoperabilnost i kolaboracija s drugim strukama

 • Analiza kolizija BIM modela

 • 4D – vremensko planiranje

 • 5D – upravljanje troškovima

 • Povezivanje BIM modela s troškovima i vremenom

 • Simulacija gradnje

 • Praćenje realizacije i izrada situacija


PROGRAM EDUKACIJE

 1. DAN: Predstavljanje osnova upravljanja projektima i upravljanja BIM projektima. Upoznavanje s osnovama BIM standardizacije, BIM zahtjevima naručitelja (engl. Employer's Information Requirements - EIR), BIM planom izvršenja (engl. BIM Execution Plan - BEP) te zajedničkim podatkovnim okruženjem (engl. Common Data Environment - CDE) kroz Bimplus i Bluebeam.
   

 2. DAN: Upoznavanje s BEXEL Manager radnim sučeljem i uvoz BIM .ifc modela. Upravljanje 3D BIM modelom pomoću alata za vizualni prikaz, navigaciju, izradu presjeka i kreiranje rendera modela. Upravljanje informacijama i atributima uvezenih iz .ifc modela i definiranje novih atributa. Izrada razvijene strukture radova (WBS-a) uvezenog modela. Analiza kolizija između elemenata konstrukcije i provjera količina radova uvezenog BIM modela.
   

 3. DAN: Uvoz troškovnika u BEXEL Manager te spajanje elemenata BIM modela s troškovničkim stavkama (ručno i automatski). Prikaz funkcija za vremensko planiranje u BEXEL Manager-u. Upoznavanje s radnim sučeljem GALA Construction Software-a. Analiza i kalkulacija cijene s podugovaranje radova u GALA Construction Software-u.
   

 4. DAN: Definiranje aktivnosti, veza i kalendara te izrada vremenskog plana u GALA Construction Software-u. Povezivanje troškovnika i vremenskog plana u GALA Construction Software-u. Praćenje realizacije i aktivnosti projekta te izrada situacija u GALA Construction Software-u.
   

 5. DAN: Automatsko ažuriranje troškovnika u BEXEL Manager-u. Uvoz operativnog plana u BEXEL Manager, spajanje aktivnosti s elementima BIM modela te izrada 5D simulacije. Usporedba planiranog i izvršenog stanja radova u BEXEL Manager-u. Praćenje gradnje putem izvještaja i video prikaza.